Welkom op de website van basisschool De peppel


Op woensdagmorgen 7 en vrijdagmorgen 9 maart 2018
houdt De Peppel Open Dag.
Op beide ochtenden is er om 9.00 uur een gezamenlijke start betreffende de uitgangspunten en werkwijze van De Peppel in de aula van de school. Aansluitend is er, in kleine groepjes, een rondleiding door de school.
De rondleiding wordt verzorgd door ouders.

Aanmelding vooraf is niet nodig.
U ben op één van beide ochtenden van harte welkom.

Basisschool De Peppel is gelegen aan de rand van het Heuvepark in Beuningen. We geven ons onderwijs vorm aan de hand van de Jenaplan principes spelen, werken, vieren en het gesprek. De basis voor ieder kind is de stamgroep. Daarnaast zijn er, vanaf niveau 3, voor taal/lezen/schrijven en rekenen niveaugroepen. 

In het schooljaar 2017-2018 starten we 260 kinderen, verdeeld over 11 stamgroepen. We werken met drie stamgroepen 1-2, twee stamgroepen 3-4 (met 1 niveaugroep 3 en 2 niveaugroepen 4), twee stamgroepen 5-6 (met één niveaugroep 5 en één niveaugroep 6) en 3 stamniveaugroepen 7-8.
Aan het eind van het schooljaar 2017-2018 verwachten we dat ruim 280 kinderen onze school bezoeken.

De Peppel hecht veel waarde aan een positief pedagogisch klimaat. Zij heeft binnen een duidelijke structuur een veilige, plezierige en uitdagende leeromgeving gecreëerd. Een omgeving waarbinnen iedereen wordt gerespecteerd en geaccepteerd.

“Het pedagogisch klimaat is een sterk punt van de school, er is sprake van structuur, rust en een goede sfeer (onderwijsinspectie in haar periodiek kwaliteitsonderzoek, april 2016)

Bent u geïnteresseerd in buitenschoolse opvang (BSO) op school? Vanaf de start van het schooljaar 2017-2018 biedt De Peppel, in samenwerking met De Dabbertjes, de mogelijkheid voor zowel voorschoolse- als naschoolse opvang binnen het gebouw van de Peppel. Voor meer informatie kunt u mailen naar Lorainne van Egmond, adjunct directeur van De Dabbertjes.
U ontvangt dan een bevestiging en u wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Ook voor vragen over de BSO kunt u bij Lorainne terecht via telefoonnummer 024 677 77 93 of e-mailadres info@dedabbertjes.nl.

Wilt u meer weten van De Peppel? Ga naar onderwijs > uitgangspunten en doelstellingen, bekijk de jaargids en schoolgids en/of neem contact op met Bart van Run (directeur) of Pleuntje Gerritsen (intern begeleider) voor een kennismakingsbezoek.

 

 

 

Gebruikt u onze App al ?

Onze school gebruikt ook een app om met ouders te communiceren. Download de app en blijf eenvoudig via uw smartphone of tablet op de hoogte.

 

Uit het fotoalbum

IMG_1705 IMG_1704

Nieuwsbrief

Naam
Email
Categorie
InschrijvenUitschrijven