Voor-, tussen- en naschoolse opvang

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 start BuitenSchoolseOpvang (BSO) de Peppel in het gebouw van de school. Hiervoor is in het voorjaar van 2017 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met KION De Dabbertjes.

De openingstijden van de BSO de Peppel zijn voor schooltijd standaard van 7.30 tot 8.30 uur, met de mogelijkheid van verlengde opvang tussen 7.00 en 7.30 uur. Naschools is de opvang van 15.15 tot 18.00 uur, met de mogelijkheid van verlengde opvang tussen 18.00 en 18.30 uur. Kinderen van de stamgroepen 1-2 worden 's morgens vanuit de voorschoolse opvang naar het leslokaal gebracht, de oudere kinderen lopen door de school zelf naar het juiste leslokaal. Na schooltijd worden de kinderen van de stamgroepen 1-2 rond 15.10 uur ook weer uit de stamgroep opgehaald en de oudere kinderen komen zelf naar de BSO groep.

Tijdens vakanties worden de kinderen vooralsnog opgevangen aan de Deciushof bij BSO De Wijze Dabbers, zodat uw kind elke dag voldoende leeftijdsgenootjes heeft om mee te spelen. Hier is de openingstijd van 8.00 tot 18.00 uur.

BSO de Peppel beschikt over een speciaal hiervoor ingericht lokaal naast het lokaal van de Vlinders. In dit  lokaal zijn vier complete speelhoeken ingericht: een creatieve hoek om heerlijk te knutselen, een bouwhoek met onder andere lego en kapla, een hoek voor fantasiespel met een kapperstafel en een chillhoek om te relaxen op de bank of de zitzakken, bijvoorbeeld met een boekje.

Op BSO de Peppel werken vaste krachten. Voor het schooljaar 2017-2018 zijn dit Lonneke, Tessa en Melissa.

Als u meer wilt weten, of zich wilt aanmelden, stuur dan een mailtje naar Loraine van Egmond, adjunct directeur De Dabbertjes/clustermanager KION via e-mailadres lorainne@dedabbertjes.nl
U kunt ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 024-6777793, doorkiesnummer 22. 
Medio september 2017 zal BSO de Peppel over een mobiel telefoonnummer beschikken waarop u de BSO kunt bereiken. Het nummer is 06 - 11258150.

Voor het schooljaar 2017-2018 zal de tussenschoolse opvang op de Peppel nog verzorgd worden door “GO for Kids” Beuningen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij “GO for Kids”, telefoon 024 – 6779526, www.goforkids.nl, info@goforkids.nl, of bij Gastouderbureau BOB, telefoon 024 6752319, www.gastouderbureaubob.nl, gastouderbureaubob@hetnet.nl.

Uit het fotoalbum

DSC_1485 (2) DSC_1478 (2)