Nieuwsbrieven

Hieronder ziet u de nieuwsbrieven die we dit jaar verstuurd hebben. De Peprepper verschijnt eens per twee weken op woensdag. Andere brieven over feesten en andere zaken verschijnen tussendoor. Ouders die zich hiervoor aangemeld hebben ontvangen Peprepper en andere brieven automatisch per e-mail. Wilt u óók onze nieuwsbrieven ontvangen schrijf u dan in via de homepage.

Sinds de start van het schooljaar 2019-2020 worden alle nieuwsbrieven en Pepreppers niet meer via de website gedeeld, maar via Isy, het interne communicatieplatform van De Peppel.
Alle ouders/verzorgers van leerlingen van De Peppel kunnen zich, vanaf de eerste dag van de maand nadat hun kind vier jaar is geworden, zich aanmelden voor Isy.

Onderwerp: Brief Koningsspelen 2018 stamgroepen 5 t/m 8
Datum: 09-04-2018
Bekijk hier de nieuwsbrief.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl