Externe contacten


Ondersteuningsteam:
Mocht het vanuit school of vanuit ouders/verzorgers wenselijk geacht worden dat de specifieke ondersteuningsbehoefte van uw kind door meerdere disciplines nader besproken wordt, dan kan uw kind worden aangemeld voor een bespreking van het Ondersteuningsteam (O-team). Een O-team bespreking wordt op dinsdagmorgen, met maandelijkse regelmaat, op school georganiseerd.
In het O-team van de Peppel zitten Gea Pasker, namens Partner Passend onderwijs, Cootje van Doeswijk, namens Maatschappelijk Werk, Warden Wolfert, namens de GGD en Pleuntje Gerritsen, als IB-er van De Peppel. Daarnaast is Bart van Run, als directeur van De Peppel, als belangstellende bij het overleg aanwezig. 
Als een kind in het O-team besproken wordt, is dit altijd vooraf met de ouders/verzorgers besproken en worden zij uitgenodigd om bij de bespreking aanwezig te zijn. Ook een leerkracht van het kind is bij de bespreking aanwezig. Aan het eind van de bespreking worden mogelijke vervolgacties besproken en schriftelijk vastgelegd.

Logopediste
Met regelmaat is Kim Strik bij ons op school. Zij is logopediste van de Schoollogopedische dienst Maas & Waal. De schoollogopediste screent alle oudste kleuters en onderzoekt ook leerlingen uit andere groepen op verzoek leerkracht en ouders. Leerlingen die logopedische begeleiding nodig hebben worden verwezen naar een logopedische praktijk.

Jeugdarts
Ilse Maas is onze jeugdarts. Zij onderzoekt de oudste kleuters en alle leerlingen van groep 7. Warden Wolfert is de verpleegkundige. Voor deze onderzoeken krijgt u een uitnodiging. U moet dan samen met uw kind naar de dependance van de GG & GD, telefoon 024-6775142.

Maatschappelijk werk
Iedere donderdag houdt onze maatschappelijk werkster, Els van Efferink, consultatie. U kunt bij haar terecht voor opvoedingsvragen en hulp op sociaal-emotioneel gebied. Als u een afspraak met haar wilt maken, geeft u dat dan even door aan Pleuntje Gerritsen

Ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie
De contactpersoon vanuit school is Pleuntje Gerritsen. De externe vertrouwenspersoon van stichting Oeverwal is Mariska Lasage, tel. 024-3297239.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl