Afspraken

Meenemen fietsen
Wij raden de ouders aan de kinderen zoveel mogelijk te voet naar school te laten gaan. Alleen als de afstand van school naar huis te groot is, mag een leerling op de fiets komen. Wij hebben op school een gelegenheid tot het stallen van een beperkt aantal fietsen. Dit gebeurt geheel op eigen risico. Het is de bedoeling dat de kinderen van de groepen 5 t/m 8 hun fiets parkeren in het voor hun stamgroep aangewezen vak te parkeren. Drukt u uw kind op het hart altijd de fiets op slot te zetten. Op het schoolplein mag uiteraard niet gefietst worden. 
Een vraag aan de ouders: wilt u géén fietsen op de speelplaats parkeren, maar daarvoor de parkeerstrook naast de stoep gebruiken. Aan bestuurders van auto’s willen we vragen de auto te parkeren in de parkeervakken aan de overzijde van de straat.

Eten en drinken
Veel kinderen eten ‘s morgens fruit of een sneetje brood, dat ze zelf van huis meenemen. Ze mogen ook een beker met melk, yoghurt of iets dergelijks meenemen. Deze spullen worden bij binnenkomst in het klaslokaal op een vaste plaats in de klas neergezet. In verband met de zorg voor het milieu stellen we het op prijs dat de kinderen zo weinig mogelijk gebruik maken van wegwerpverpakkingsmaterialen. 
Wilt u bekers, bakjes en tasjes voorzien van de naam van uw kind!

Trakteren
De kinderen mogen op hun verjaardag trakteren in de groep. Met de groepsleerkracht wordt overlegd op welk tijdstip de verjaardag wordt gevierd. De ouder(s) van de jarige zijn tot en met niveau 6 hierbij van harte welkom. Ook mag de jarige na schooltijd rondgaan om gefeliciteerd te worden door de andere leerkrachten. Wij zouden het op prijs stellen als u in plaats van een traktatie aan de leerkrachten een klein bedrag in onze spaarpot (Knorretje!) voor een goed doel wilt doen. Deze staat in de kamer van Bart. 
In verband met de tandzorg raden wij aan de kinderen geen snoep te laten trakteren. De mogelijkheden voor een gezonde en ”creatieve “ traktatie zijn legio.

Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen worden verzameld in een speciale bak in de aula. In de hal van de schoolwoningen is ook een bak gevonden voorwerpen te vinden.Als uw kind iets kwijt is, kan het daar naar toe gaan om te kijken of het erbij ligt. U kunt natuurlijk ook zelf komen kijken. Minimaal twee keer per schooljaar (januari en juni) worden alle gevonden voorwerpen “tentoongesteld”. Daarna worden de voorwerpen naar een goed doel gebracht. Wij vragen nadrukkelijk de naam van uw kind in zijn/haar eigendommen te schrijven. Dit voorkomt een grote berg gevonden voorwerpen.

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Uit het fotoalbum

20191205_083925_1575721129693_resized 20191205_083905_1575721145632_resized (1)