FEESTELIJKE ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2018-2019:

Hieronder vindt u een overzicht van de meeste feestelijke activiteiten. De omschrijving erbij is zeer beknopt. U ontvangt iedere keer ruim vóór de activiteit een digitale brief waarin alle belangrijke zaken uitvoerig staan beschreven.   
 
VERJAARDAGEN LEERKRACHTEN:
 
leerkracht jarig     gevierd  leerkracht  jarig          gevierd        

 Nimke
(Krekels)

14 aug 

woensdag   
5 sept

 Wina
(Krekels)

5 nov

woensdag 5 sept

 Ingrid
(Vlinders)

26 dec

woensdag 5 juni           

 Marjan
(Vlinders)

17 feb

woensdag    5 juni

 Fleur
(Duizend
-poten)

26 juni

woensdag  
8 mei

 Ilse
(Duizend-poten)

22 mrt woensdag    8 mei

 Janneke
(Pinguïns)

29 aug

vrijdag     24 mei

Wilfried
(Pinguïns)

16 jan vrijdag      24 mei

 Edith
(Ijsberen)

1 juli

vrijdag     24 mei

 Nicole
(Ijsberen)

21 sept vrijdag      24 mei

 Angelique
(Dolfijnen)

25 mei vrijdag     24 mei

 Renate
(Dolfijnen)

15 april vrijdag      24 mei

 Hans
(Pelikanen)

22 nov

woensdag    19 juni

Renate
(Pelikanen)

15 april

woensdag    19 juni

 Babette
(Uilen)

31 okt

woensdag    19 juni

 

 

 Marijke(Flamingo's)

6 dec

woensdag    19 juni

Marjolein
(Flamingo's)

29 aug woensdag    19 juni

 Michael
(Condors)

26 juli woensdag    26 juni

 Nicole

21 sept woensdag    26 juni

 Lisette
(Haviken)

 27 mei woensdag    26 juni      
 Bart

5 april

 nvt  Pleuntje 30 juni  nvt
 Henk

12 nov

 nvt  Brigitte  1 nov  nvt
 Netty

16 feb

nvt      

 

Koningsspelen:

Dit schooljaar zullen de Koningsspelen gezamenlijk gevierd worden door de stamgroepen 1 t/m 8. Voor de groepen 1 t/m 4 duren de Koningsspelen tot 12.00 uur. Voor de groepen 5 t/m 8 er een continurooster tot 14.00 uur.
De Koningsspelen zullen gevierd worden op vrijdag 12 april 2019. 

SINTERKLAAS

De Sint komt op woensdag 5 december 2018 op bezoek bij de groepen 1 t/m 4. De groepen 5 t/m 8 maken surprises. Op donderdag 6 december is een beleidsdag voor alle teamleden. Hierdoor zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 8 op deze dag vrij.

 

KERSTMIS

We hebben dit jaar een kerstactiviteit op donderdagavond 20 december 2018. De kinderen worden vroeg in de avond op school verwacht. Op vrijdag 22 december zijn alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur.

STAMGROEPAVONDEN

Eenmaal per jaar organiseert de stamgroep een viering voor alle eigen ouders. Ieder kind mag voor deze avond twee volwassenen uitnodigen. Het is zeker niet de bedoeling dat er broertjes of zusjes meekomen.
Na de stamgroepavond hebben kinderen van groep 3 t/m 8 de gelegenheid om hun ouders al het gemaakte werk van de afgelopen tijd te laten zien.
 groep leerkracht  datum    groep  leerkracht  datum 

 1/2 
Krekels

Nimke
Wina

dinsdag  30 okt

   5/6 Uilen

Babette

maandag  1 april
 1/2 Duizendpoten

Fleur
Ilse

maandag 29 okt

   5/6 Pelikanen Hans
Renate

donderdag
4  april
           

 1/2
Vlinders

Ingrid
Marjan 

donderdag  
1 nov 
 

 

5-6 Flamingo's

Marijke  Marjolein

dinsdag
2 april

 3/4
 Pinguïns

Janneke
Wilfried
dinsdag   26 mrt    7/8 Condors

Michael Nicole

woensdag 10 okt

 3/4 IJsberen

Edith Nicole 

donderdag 28 mrt

   7/8 Haviken

Lisette
           

dinsdag   
9  okt

 3/4
 Dolfijnen

Angelique
Renate

maandag  25 mrt        

 

CARNAVAL

Op vrijdag 1 maart 2019 vieren we carnaval. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 gaan tot 12.00 uur naar school. De kinderen van 5 t/m 8 hebben een continurooster en gaan om 14.00 uur naar huis. De kinderen mogen deze dag verkleed op school komen (liefst niet in kleding die agressie kan oproepen).

 

PASEN

Op vrijdagmorgen 19 april 2019, na de ochtendpauze, wordt Pasen gevierd. Let op: Vrijdag 10 april 2019 is een gewone schooldag.

 

DOORSCHUIFMORGEN

Op woensdag 3 juli 2019zullen alle kinderen een gedeelte van de ochtend in de nieuwe stamgroep zijn.

 

JAARSLUITING

Onze laatste schooldag is dit jaar op vrijdag 5 juli 2019. Het schooljaar sluiten we af met een eindviering. Tevens is er in de ochtend in de speelzaal koffie/thee met een traktatie voor alle hulpouders.

 

Voor alle kinderen begint op vrijdagmiddag 5 juli 2019 om 12.00 uur de zomervakantie. 

 

SCHOOLKAMP EN AFSCHEIDSAVOND

De leerlingen van de groepen 7/8 gaan dit schooljaar op kamp. Elk kamp heeft een thema. Rond dit thema vinden een groot aantal spelactiviteiten plaats. In het kamp zitten altijd twee overnachtingen. 
We proberen er ieder jaar weer een onvergetelijk kamp van te maken. De kosten worden ieder jaar zo laag mogelijk gehouden. Naast het bedrag dat de OV bijdraagt aan het kamp wordt ook aan de ouders een bijdrage gevraagd. Dit bedrag kan in één keer worden betaald of er kan worden gespaard.
Dit schooljaar vinden de kampen op de volgende dagen plaats:

Maandag 20 t/m woensdag 22 mei 2019: de Condors
Woensdag 22 t/m vrijdag 24 mei 2019: de Haviken

Ieder schooljaar nemen we uitgebreid afscheid van onze schoolverlaters. Het afscheid wordt afgesloten met een gezamenlijke viering waarbij de ouders/verzorgers van de schoolverlaters, de schoolverlaters zelf en het gehele team aanwezig zijn. De betrokken ouders/verzorgers ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging. Dit schooljaar zijn de afscheidsdagen voor onze schoolverlaters op maandag 1 en dinsdag 2 juli 2019. De afscheidsavond is op dinsdagavond 2 juli 2019.

Uit het fotoalbum

20181025_084031 20181025_084013