Rapport- en facultatieve oudergesprekken

Elk jaar worden er vier avonden gereserveerd voor oudergesprekken. Op twee hiervan verwachten wij alle ouders. Hiervoor krijgt iedereen een aparte uitnodiging. In de kleutergroepen spreekt u altijd met de stamgroepleerkracht(en). Vanaf groep 3 voert u het eerste gesprek met de niveauleerkracht(en), het tweede met de stamgroepleerkracht(en). De andere twee data zijn ingeroosterd als facultatieve gespreksdata. Dat wil zeggen, dat de ouder of de leerkracht het initiatief neemt voor een gesprek. 

Op donderdag 14 februari 2019 krijgen alle leerlingen vanaf groep 3 een rapport mee naar huis. Op dinsdag 2 juli 2019 krijgen alle leerlingen het tweede rapport mee naar huis. 

I.v.m. het schooladvies voor het voortgezet onderwijs volgen de leerlingen vanaf eind groep 7 een ander traject, waarover u per brief wordt geïnformeerd.

Pleuntje Gerritsen is op de Peppel onze intern begeleidster. Dit is een persoon die d.m.v. leerlingbesprekingen met groepsleerkrachten de ontwikkelingen van de leerlingen mede volgt. In sommige gevallen is de interne begeleider ook bij de oudergesprekken aanwezig. In dringende gevallen kan vanzelfsprekend ook op een ander tijdstip worden overlegd dan op de hierboven genoemde avonden.

Soort gesprek

 

1 /2            

3-6

7          

8

                                                                              

Facultatief gesprek

okt

 

woe 3-10

woe 3-10

woe
3-10

Gesprek met stamgroepleerkracht

okt

woe
3-10
en
di
9-10

 

 

 

Gesprek met niveauleerkracht

nov

 

di
20-11 en
ma
26-11

di
20-11  en
ma
26-11

 

 Facultatief gesprek  dec

ma 
10-12

     

Definitief adviesgesprek

jan

 

 

 

do
10-01
en
di
15-01

Gesprek met stamgroepleerkracht

febr

do
07-02  
en 
woe
13-02
       

 

 

 

Rapportgesprek met stamgroepleerkracht

febr

 

do
07-02 en
woe
13-02

do
07-02 en 
woe
13-02

 

Facultatief gesprek

april

ma
08-04

ma
08-04

ma
08-04

ma
08-04

Voorlopig advies

juni

 

 

do 
20-06  en
di
25-06

 

Uit het fotoalbum

20181025_084031 20181025_084013