Rapport- en facultatieve oudergesprekken (INCLUSIEF SCHOOLKEUZEADVIESGESPREKKEN):

Elk jaar worden verschillende momenten gereserveerd om te voortgang van uw kind te bespreken.
A. In de vierde week van het schooljaar (maandag 9 t/m vrijdag 13 september 2019) vinden er startgesprekken plaats. Ruim van te voren krijgt ieder kind hiervoor een invulformulier mee naar huis. Wij verzoeken u vriendelijk om ter voorbereiding op het startgesprek deze lijst in te vullen en mee te nemen naar het gesprek. Het gesprek voert de stamgroep leerkracht met de ouders/verzorgers (groep 1 t/m 8) en de leerling (groep 2 t/m 8).

B. In november (woensdag 13 november 2019)  vinden er facultatieve gesprekken plaats voor de groepen 1 t/m 8. Zowel stam- als niveauleerkracht, als ook ouders/verzorgers kunnen hierbij een gesprek aanvragen.

C. In januari/februari( donderdag 30 januari en woensdag 5 februari 2020) vinden er oudergesprekken voor alle leerlingen in de groepen 1-2 en rapportgesprekken voor de groepen 3 t/m 7. De ouders/verzorgers van groep 8 kunnen zich hiervoor op facultatieve basis inschrijven omdat zij in de maand januari al het definitieve schoolkeuzeadviesgesprek hebben gehad.

D.  In april (dinsdag 14 april 2020)  vinden er opnieuw facultatieve gesprekken plaats voor de groepen 1 t/m 8. Ook hierbij geldt weer dat zowel stam- als niveauleerkracht, als ook ouders/verzorgers  hierbij een gesprek aanvragen. 

Daarnaast kunt u vanzelfsprekend , als u hier behoefte aan heeft, ook op ieder ander moment van het schooljaar een afspraak maken met de stam- en/of niveauleerkracht van uw kind om de vorderingen van uw zoon/dochter te bespreken. Mocht u twijfelen: Kom en maak een afspraak!

Op vrijdag 7 februari 2020 krijgen alle leerlingen vanaf groep 3 om 12.00 uur een rapport mee naar huis. Op maandag 6 juli 2020, ook weer om 12.00 uur, krijgen alle leerlingen het tweede rapport mee naar huis. 

Schoolkeuzeadviesgesprekken:
Gedurende het schoolkeuzeproces vinden er twee schoolkeuzeadviesgesprekken plaats. Het voorlopig schoolkeuzeadviesgesprek vindt plaats in juni (donderdag 25 en dinsdag 30 juni 2020) met de ouders/verzorgers van de zevende jaars leerlingen.
Het definitief schoolkeuzeadviesgesprek vindt plaats in januari ( maandag 20 en donderdag 30 januari 2020) met de ouders/verzorgers van de achtste jaars c.q schoolverlaters.
Voor beide schoolkeuzeadviesgesprekken worden zowel de ouders/verzorgers uitgenodigd als de leerling.

Pleuntje Gerritsen is op de Peppel onze intern begeleidster. Dit is een persoon die d.m.v. leerlingbesprekingen met groepsleerkrachten de ontwikkelingen van de leerlingen mede volgt. In sommige gevallen is de interne begeleider ook bij de oudergesprekken aanwezig. In dringende gevallen kan vanzelfsprekend ook op een ander tijdstip worden overlegd dan op de hierboven genoemde avonden.

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Uit het fotoalbum

20191205_083925_1575721129693_resized 20191205_083905_1575721145632_resized (1)