Kinderbestuur

De Peppel kent al ruim 30 jaar een kinderbestuur. Doel van het kinderbestuur is enerzijds om kinderen te leren om actief mee te denken met het zo goed mogelijk laten functioneren van de school en anderzijds om ervaring op te doen met vergaderen. Iedere stamgroep (vanaf groep 3) is met 2 kinderen vertegenwoordigd in het kinderbestuur. De vergaderingen zijn iedere maandagmiddag. Het kinderbestuur kiest zelf een voorzitter en notulist, onder leiding van de directeur. Na 8 vergaderingen wordt er afgesloten met een kopje thee of limonade en daarna wisselt het kinderbestuur van samenstelling.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl