Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van De Peppel kent acht leden. Vier gekozen uit en door het personeel en vier gekozen uit en door de ouders/voogden/verzorgers van de op de Peppel ingeschreven leerlingen. In het kader van ‘meedenken -meepraten –meebeslissen’ zijn de eerste twee zonder meer verankerd in de wet. Voor sommige situaties geldt ‘meebeslissen’ in de vorm van een instemmingsrecht. We denken dan aan bijvoorbeeld het schoolplan, de doelstelling van de school, enz. Voordat een beslissing wordt genomen, brengt de MR gevraagd of ongevraagd advies uit aan het bevoegd gezag (bijv. schoolbestuur).
Kortom: De MR is bevoegd alle aangelegenheden te bespreken die de school direct of indirect aangaan. 
 
Vergaderdata schooljaar 2018 - 2019: 

woensdag  5 sept.             

woensdag 22 feb.                 

dinsdag 2 okt.

maandag 25 mrt.

donderdag 29 nov.

maandag 17 juni.

donderdag 31 jan.

 

 Samenstelling medezeggenschapsraad schooljaar 2018 - 2019:

Ouders :                              

 Leerkrachten :                         
Barbara de Barbanson Hans Harts (voorzitter, penningmeester, personeelsgeleding GMR)                        
Kees Schetters Marijke Cornelissen
Renske Sanders-Dijkstra Nimke de Bruyne
Kees Jan Wezeman Marjan Slagt

Uit het fotoalbum

20181025_084031 20181115_093532
20181025_084013 20181115_133144