Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van De Peppel kent acht leden. Vier personeelsleden en vier ouders/verzorgers van de Peppel. In het kader van ‘meedenken -meepraten –meebeslissen’ zijn de eerste twee zonder meer verankerd in de wet. Voor sommige situaties geldt ‘meebeslissen’ in de vorm van een instemmingsrecht. We denken dan aan bijvoorbeeld het schoolplan, de doelstelling van de school, enz. Voordat een beslissing wordt genomen, brengt de MR gevraagd of ongevraagd advies uit aan het bevoegd gezag (bijv. schoolbestuur).
Kortom: De MR is bevoegd alle aangelegenheden te bespreken die de school direct of indirect aangaan. 
 
Samenstelling medezeggenschapsraad schooljaar 2019 - 2020:

Ouders:                              

 Leerkrachten:                         
Barbara de Barbanson Hans Harts (voorzitter, penningmeester, personeelsgeleding GMR)                        
Kees Schetters Marijke Cornelissen
Renske Sanders-Dijkstra Nimke de Bruyne
Bert Jan Wezeman Michael Venderbosch
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl