Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR) De Peppel
schooljaar 2019-2020
 


Hans Harts: personeelsgeleding, voorzitter, penningmeester en personeelsgeleding GMR

Mijn naam is Hans Harts. Ik woon in Nijmegen en werk vanaf 1990 op de Peppel. Momenteel werk ik de gehele week in niveau zes en op vrijdagmiddag bij 7-8 de haviken. Onderwijs is altijd in beweging. Geen jaar is hetzelfde. Ik interesseer me dan ook voor schoolse- en bovenschoolse zaken. Samen met ouders in de MR praten over ontwikkelingen, geeft vaak weer nieuwe inzichten.                                                                                   

 Marijke Cornelissen: personeelsgeleding                            

Mijn naam is Marijke Cornelissen. Momenteel ben ik drie dagen werkzaam als stamgroepleerkracht van De Flamingo’s, een stamgroep 5-6 en ben ik ’s ochtends werkzaam in niveau 5. Waarom ik zitting heb genomen in de MR? Ik vind het waardevol om samen met ouders na te denken over het beleid van de school. Samen kunnen we dan een bijdrage leveren aan diverse ontwikkelingen, zowel op onze eigen school als bovenschools. Als teamlid van De Peppel probeer ik zoveel mogelijk mijn collega’s te vertegenwoordigen in de MR.
       

 Nimke de Bruyne: personeelsgeleding

Mijn naam is Nimke de Bruyne. Ik ben werkzaam in groep 1/2. Met veel liefde en plezier zet ik me in voor deze school! Via de MR is het leuk om samen met ouders en collega’s nog meer voor elkaar te krijgen.

Michael Venderbosch: personeelsgeleding

Ik ben Michael Venderbosch, al jaren leerkracht op De Peppel in groep 7/8. Sinds dit jaar zit ik als personeelslid in de MR. Ik vind het leuk om samen met collega's en ouders mee te denken over activiteiten binnen en rondom de school.

 Renske Sanders- Dijkstra: oudergeleding

Mijn naam is Renske Dijkstra. Ik ben moeder  van Teun Sanders (Condors), Krijn Sanders (Voortgezet Onderwijs) en Anna Sanders (Voortgezet Onderwijs). Ik werk als zelfstandig coach, trainer en adviseur, vooral in het onderwijs. Als moeder én vanuit mijn passie voor onderwijs vind ik het leuk mee te mogen denken over het beleid op de Peppel. Als lid van de oudergeleding zie ik het als  mijn rol de belangen van ouders in te brengen en te bewaken.    


Kees Schetters: oudergeleding, oudergeleding GMR en voorzitter GMR

Ik ben de vader van Kees-Jan
(Pelikanen, niveau 5).
Sinds het schooljaar 2016/2017 ben ik toegetreden tot de oudergeleding van de MR.  Ik ben werkzaam bij Ampleon en verantwoordelijk voor business planning, strategie en corporate development. Vanuit deze achtergrond wil ik graag meedenken over het beleid van de Peppel en zo mijn bijdrage te leveren aangaande schoolse en bovenschoolse zaken.

 
Barbara de Barbason: oudergeleding

Mijn naam is Barbara de  Barbanson. Ik  ben moeder van  Jasper (Dolfijnen) en Eva (Pelikanen). Ik ben zelf werkzaam als zelfstandige duizendpoot op het gebied van de Engelse taal als vertaler, proeflezer en tekstschrijver. Ik vind het ontzettend belangrijk om betrokken te zijn bij de school, zowel in de dagelijkse praktijk als op beleidsniveau. Daarom ben ik naast mijn deelname in de MR regelmatig te vinden op school als hulpouder voor allerlei activiteiten. Als lid van de oudergeleiding in de MR vind ik het belangrijk dat ouders gehoord worden, maar ook dat de communicatie tussen ouders, de leerkrachten en het bestuur soepel verloopt.                

 Bert Jan Wezeman: oudergeleding

 Mijn naam is Bert Jan Wezeman. Ik ben vader van Tiemo (Krekels) en Eliza (IJsberen).
Ik werk als consultant bij Canon. In mijn functie werk ik samen met een sales collega aan de verkoop van software op het gebied van gepersonaliseerde klantencommunicatie. Als vader vind ik het belangrijk om betrokken te zijn bij het onderwijs van mijn kinderen. Door lid te zijn van de oudergeleding van de MR kan ik hieraan bijdragen en tegelijkertijd meedenken over het beleid op de Peppel. In mijn rol als MR lid zal ik de belangen van de ouders inbrengen en bewaken.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl