Oudervereniging 

Doelstelling en werkwijze
Het bestuur van de oudervereniging (OV) heeft als belangrijkste taak het onderhouden en verbeteren van een nauwe band tussen ouders en school. De belangen van de kinderen staan daarbij centraal. Op de openbare vergaderingen bespreken het team en de OV wat er op school gedaan wordt en welke verbeteringen gewenst zijn en waarom. De OV ondersteunt het team bij de opzet van diverse activiteiten en vieringen. Daarnaast wordt er elk jaar aan het begin van het schooljaar een Algemene Ledenvergadering gehouden voor alle ouders van leerlingen op de Peppel.

Ouderbijdrage
Om de extra activiteiten te kunnen financieren vraagt de oudervereniging jaarlijks een vrijwillige bijdrage aan de ouders. Zonder deze financiële ondersteuning kunnen vieringen zoals onder andere het Slaapfestijn, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Koningsspelen niet worden gehouden.

Landelijk steekt ‘De Peppel’ gunstig af met de hoogte van de gevraagde ouderbijdrage. Landelijk wordt er namelijk gemiddeld per jaar € 64,- voor het eerste kind gevraagd. De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt €24,- voor het eerste kind, €18,- voor het tweede kind en €13,- voor alle andere kinderen binnen een gezin. Om redenen van kostenbesparing zal de OV u jaarlijks door middel van een brief verzoeken de bijdrage zelf over te maken op de bankrekening van de Regio-bank, nummer: NL85RBRB0845396765 t.n.v. ‘Oudervereniging De Peppel’ met vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

Contact
Hebt u vragen of wilt u nadere informatie over de oudervereniging? Dan kunt u mailen naar ovdepeppel@gmail.com of bellen met één van de Oudervereniging leden.

Samenstelling Oudervereniging (OV) schooljaar 2019-2020

Guusje  Daanen 
             
                                             

Ik ben Guusje Daanen en ben sinds 2015 lid van de oudervereniging.
Samen met Annieke zijn wij de trotse moeders van Teuntje en Ries. Wij wonen sinds  2007 in Beuningen. Toen wij een aantal jaren geleden voor het eerst de Peppel binnen liepen, was dat voor het stemmen voor de Tweede Kamer. Wij zagen toen het gedicht 'De Honderd Talen' van Loris Malaguzzi in de gang hangen en na een rondleiding waren we snel verkocht.
Net zoals in de Reggio Emilia-benadering, is mijn filosofie dat je het onderwijs voor kinderen samen maakt. Niet alleen school, maar de hele gemeenschap draagt zijn steentje bij in de ontwikkeling van kinderen. Ik ben dan ook bij school betrokken geweest als stamgroepmoeder, als begeleider van verschillende activiteiten en nu ook als voorzitter van de ouderraad.  In het dagelijks leven werk ik als onderwijsondersteuner bij het Samenwerkingsverband PO in Nijmegen. Onze opdracht is om ieder kind een passende onderwijsplek te bieden. Ik werk met scholen samen om dat goed te organiseren. Om ouders, kinderen en professionals goed te begeleiden is betrokkenheid, kennis, creativiteit en enthousiasme onmisbaar. Deze eigenschappen zet ik met veel plezier in als voorzitter van de oudervereniging van de Peppel.

Ronald van Loveren            

Ik ben de vader van Bram (groep 8 Haviken). Sinds het najaar van 2012 zit ik in de OV als penningmeester. Ik vind het fijn en belangrijk om betrokken te zijn bij de school waar mijn zoon een belangrijke tijd van zijn jeugd zal doorbrengen. Hopelijk kan ik op deze manier een bijdrage leveren aan een veilige en prettige schooltijd voor “onze” kinderen. Overdag ben ik werkzaam in mijn eigen administratiekantoor en ben voornamelijk werkzaam in de regio Arnhem – Nijmegen – Tiel. In mijn vrije tijd sport ik graag (zaalvoetballen en hardlopen), zit in de organisatie van één Roparun-team, ben trainer van het voetbalteam van Bram en ga graag op vakantie (kamperen en wintersport.                                                     

 
Hilde Reuser

Ik ben Hilde Reuser  en heb twee kinderen op basisschool de Peppel. Veerle en Tim Sanders. Ik zit sinds september 2015 in de OV van de Peppel. Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van het hele schoolgebeuren. Ik help graag bij allerlei activiteiten die op school plaats vinden. Ik werk zelf ook als leerkracht op een basisschool en het is leuk om het op de Peppel “van de andere kant”, dus als ouder, mee te maken.

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te winkelen, te lezen, te sporten (zumba en hardlopen) en ben ik graag creatief bezig.  

Annemiek Wolters

Ik ben de moeder van Roos (Condors), Jurre (Haviken) en Tijn (Flamingo's). Ik ben in het schooljaar 2015/2016 lid geworden van de oudervereniging van De Peppel. Daarvoor hielp ik al regelmatig bij verschillende activiteiten, maar nu ben ik nog nauwer betrokken bij de school.  Onderwijs maak je immers SAMEN. Ik vind het van belang dat een school, kinderen een veilige en geborgen leeromgeving biedt, waarin zij zich op eigen wijze kunnen ontwikkelen. Ik hoop op deze manier hierbij op De Peppel een steentje bij te dragen. In het dagelijks leven ben ik leerkracht op een basisschool. Mijn vrije tijd wissel  ik het liefst af met ontspanning en sportieve activiteiten samen met Rob, onze kinderen en met vrienden en familie.

Mark Toorenburg

Mijn naam is Mark Toorenburg, getrouwd en vader van twee dochters en een zoon. Na op diverse plekken in en om Nijmegen gewoond te hebben, wonen we sinds een paar jaar in Beuningen. Vanaf de eerste dag voelen we ons erg thuis, waarbij ook de school een grote rol speelt. We ervaren De Peppel als een warme school met oog voor individuele kwaliteiten en passies, en ruimte voor het ontdekken en ontplooien hiervan. Om de school te ondersteunen en te bekijken waar ik mijn bijdrage wil leveren vanuit mijn rol als ouder en vanuit mijn achtergrond als o.m. projectmanager van evenementen, heb ik zitting genomen in de Oudervereniging van De Peppel. Fijn om op deze wijze actief betrokken te zijn bij deze bijzondere jaren van onze kinderen. En tevens een leerzame ervaring voor mezelf. Heeft u iets voor de Oudervereniging? Laat het me gerust weten.

Leon Derksen
 Mijn naam is Leon Derksen en ik ben de vader van Didi Rossen die sinds februari 2018 in stamgroep de Duizendpoten zit. Na de eerste voorlichtingsavond heb ik mij opgegeven voor de oudervereniging omdat ik graag betrokken ben bij mijn kind en bij wat zij doet.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als militair en in de avonduren geef ik les op een sportschool.
In mijn vrije tijd ben ik bij mijn gezin en graag bezig in en rondom het huis met allerlei klussen.
Mocht u iets opvallen zowel positeif als negatief dan hoor ik het graag. Spreek mij aan als u mij ziet op donderdag heb ik mijn papadag en ben ik te vinden bij de poort van de school.

Inge Heuvel

Mijn naam is Inge Heuvel,  ben getrouwd met Maarten en ben moeder van onze dochters Olivia en Simone . Ik werk bij Online Software, dit is een bedrijf wat software (CRM) maakt speciaal voor assurantietussenpersonen. Sinds begin 2017 zit Olivia hier met veel plezier op school en omdat ik overdag niet zo veel kan helpen is de Oudervereniging voor mij een mooie gelegenheid om me in te kunnen zetten bij de school.

In mijn vrije tijd breng ik het liefste zoveel mogelijk tijd door met mijn gezin. Lekker thuis, in de tuin of een gezellig uitstapje met zijn allen. Ik loop graag met een fotocamera rond in de natuur of bij andere gelegenheden.

Daarnaast vind ik het ook heerlijk om met onze 2 Jack Russels te wandelen.

Sjoerd Hobo

Ik ben Sjoerd Hobo, getrouwd met Lonneke en de papa van Julia en Thomas. Geboren en getogen in Nijmegen, ik heb zelf vroeger op basisschool de Aldenhove gezeten. Na het VWO op het Dukenburg College, Bedrijfsgerichte Informatica gestudeerd aan de Radboud Universiteit. Zo ben ik de IT ingerold. Naast een drukke baan in Amsterdam, vind ik het belangrijk om betrokken te zijn bij onderwijs en het onderwijs van onze kinderen in het bijzonder. Goed onderwijs heeft mij veel gebracht. Ondanks de hele drukke baan, probeer ik zo veel als mogelijk deel te nemen aan de OV, een actieve en erg betrokken club van ouders!Lian Wittenberg

Ik ben Lian Wittenberg en samen met Jurrien Klinckenberg. Wij zijn de ouders van Hanna en Simon. Samen met de andere leden van de oudervereniging zorg ik voor een zinvolle en leuke besteding van de ouderbijdrage. Zodat er naast de reguliere schoolactiviteiten ook wat ‘extra’ uitgepakt kan worden. Ook bespreken we met de OV sommige beleidszaken die voor ouders en leerlingen belangrijk zijn. Door wat extra inspanningen te leveren maak ik op deze manier de schooltijd van onze kids nog leuker. Vragen of aanmelden? Laat het ons weten.


Sarah Sporken

Ik ben Sarah en samen met Bart heb ik twee dochters; Noah (Krekels) en Sofie (die later in het schooljaar instroomt. Ik vind het belangrijk dat kinderen opgroeien in een stimulerende, leuke omgeving waar ze zichzelf kunnen ontdekken en ontwikkelen en vind het daarom dus ook belangrijk om bij hun school betrokken te zijn. Ik werk als psycholoog en ga graag naar concerten, ontdek nieuwe plekken en onderneem uitjes met het gezin.


Annelies van Dalen

 

Mijn naam is Annelies en samen met Rick heb ik twee zonen, Quinn (Vlinders) en Florian (hij stroomt later in het jaar in). We hebben destijds bewust gekozen voor De Peppel, omdat de principes van het Jenaplan ons erg aanspreken. Kinderen mogen hier zichzelf mogen zijn en ontwikkelen. Op school worden hiervoor veel activiteiten georganiseerd en daarbij kunnen ze de hulp van ouders goed gebruiken. Ik doe dit door lid te zijn van de OV, die betrokken is bij heel veel leuke schoolactiviteiten. Samen met de OV leden bespreken we daarnaast ook de huidige ontwikkelingen, dit geeft vaak weer nieuwe inzichten die de schooltijd van onze kinderen nog leuker en interessanter kunnen maken. Vragen of suggesties? Laat het ons weten.


 


Marleen Bosch

Ik ben Marleen Bosch, getrouwd met Luuk, en trotse moeder van Noud en Fiene. Noud is dit jaar gestart bij de kleuters, het begin van zijn basisschoolavontuur. Een periode waarin een belangrijke basis gelegd wordt voor de rest van zijn leven. En later natuurlijk ook die van zijn zusje. Dat leek mij een goede reden om me aan te sluiten bij de oudervereniging. Ik denk graag mee over beleidsmatige zaken en vind het leuk om activiteiten te organiseren. Alles met als doel jullie en onze kinderen een fijne, onbezorgde basisschoolleeftijd te geven. Naast kersvers lid van de OV van basisschool De Peppel ben ik werkzaam in het hoger onderwijs, waar ik me bezighoud met onderwijslogistiek, zoals dat zo mooi heet. In mijn vrije tijd ben ik veel bezig in en rondom huis en doe ik graag leuke dingen met familie en vrienden.

                          

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl