Welkom op de website van basisschool De peppel

ALGEMEEN:

Basisschool De Peppel is gelegen aan de rand van het Heuvepark in Beuningen. We geven ons onderwijs vorm aan de hand van de Jenaplan principes spelen, werken, vieren en het gesprek. De basis voor ieder kind is de stamgroep. Daarnaast zijn er, vanaf niveau 3, voor taal/lezen/schrijven en rekenen niveaugroepen. 

Het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met ongeveer 255 kinderen, verdeeld over 11 stamgroepen. We werken met drie stamgroepen 1-2, drie stamgroepen 3-4 (met 2 niveaugroepen 3 en 1 niveaugroep 4), drie stamgroepen 5-6 (met 2 niveaugroepen 5 en 2 niveaugroepen 6) en 2 stamniveaugroepen 7-8.
Aan het eind van het schooljaar 2019-2020 verwachten we dat ruim 280 kinderen onze school bezoeken.

De Peppel hecht veel waarde aan een positief pedagogisch klimaat. Zij heeft binnen een duidelijke structuur een veilige, plezierige en uitdagende leeromgeving gecreëerd. Een omgeving waarbinnen iedereen wordt gerespecteerd en geaccepteerd.

“Het pedagogisch klimaat is een sterk punt van de school, er is sprake van structuur, rust en een goede sfeer (onderwijsinspectie in haar periodiek kwaliteitsonderzoek, april 2016)

Bent u geïnteresseerd in buitenschoolse opvang (BSO) op school? De Peppel biedt, in samenwerking met De Dabbertjes, de mogelijkheid voor zowel voorschoolse- als naschoolse opvang binnen het gebouw van de Peppel. 

Tevens is het mogelijk om uw zoon/dochter aan te melden voor de peutergroep op De Peppel. De peuterspeelzaal is geopend op dinsdag- en vrijdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur en sluit hierbij aan op de schooltijden van de groepen 1-2.

Voor meer informatie betreffende de BSO, TSO of de peuterspeelzaal kunt u contact opnemen Lorainne van Egmond, adjunct directeur van De Dabbertjes via telefoonnummer 024 677 77 93 of e-mailadres l.van.egmond@kion.nl

Wilt u meer weten van De Peppel? Ga naar onderwijs > uitgangspunten en doelstellingen, bekijk de jaargids en schoolgids en/of neem contact op met Bart van Run (directeur) of Pleuntje Gerritsen (intern begeleider) voor een kennismakingsbezoek.

Gebruikt u onze App al ?

Onze school gebruikt ook een app om met ouders te communiceren. Download de app en blijf eenvoudig via uw smartphone of tablet op de hoogte.

 

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Uit het fotoalbum

20191205_083925_1575721129693_resized 20191205_083905_1575721145632_resized (1)

Nieuwsbrief

Naam
Email
Categorie
InschrijvenUitschrijven