Welkom op de website van Kindcentrum De Peppel

Kindcentrum De Peppel is gelegen aan de rand van het Heuvepark in Beuningen. We geven ons onderwijs vorm aan de hand van de Jenaplan principes spelen, werken, vieren en het gesprek. De basis voor ieder kind is de stamgroep. Daarnaast zijn er, vanaf niveau 3, voor taal/lezen/schrijven en rekenen niveaugroepen. 

Laatste nieuws: Kindcentrum De Peppel gaat overstap maken naar vijf gelijke dagen model.
Voor de carnavalsvakantie 2020 is met alle ouders/verzorgers van De Peppel de uitslag van de ouderpeiling andere schooltijden gedeeld. Uit de ouderpeiling bleek dat 75 % van de ouders/verzorgers ja heeft geantwoord op de vraag of u er voor bent om de overstap naar het 5 gelijke dagen model te gaan maken en 7 % van de ouders/verzorgers heeft hier geen bezwaar tegen. Dit betekent dat De Peppel met ingang van het nieuwe schooljaar voor alle groepen de overstap gaat maken naar het 5 gelijke dagen model.

Aanmelden op De Peppel:
Ook De Peppel is tijdelijk gesloten voor onderwijs. Hierdoor zijn kennismakingsgesprekken/rondleidingen op dit moment helaas niet mogelijk. 
Mocht u vragen over de school hebben, dan kunt u altijd mailen met de directeur van de school, Bart van Run, via het mailadres depeppel@oeverwal.nl of bellen met 024-6775755 (school, maar gedurende sluiting scholen minder goed bereikbaar) of 06-37031830 (privé).
Mocht u uw kind willen aanmelden op De Peppel, dan kunt u het aanmeldformulier hieronder downloaden of opvragen per mail. 
Wij verzoeken u, ondanks de huidige onderwijssituatie, om uiterlijk 1 april 2020, uw keuze kenbaar te hebben gemaakt op de school van uw keuze.
 
Klik hier voor het: aanmeldformulier 

 

 

Gebruikt u onze App al ?

Onze school gebruikt de oudercommunicatie app ISY-school om ouders en leerlingen te informeren in een beveiligde omgeving.
Download de app via de appstore of playstore en blijf eenvoudig op de hoogte via uw smartphone, pc of tablet.

Ga direct naarAlgemeen:

Het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met ongeveer 255 kinderen, verdeeld over 11 stamgroepen. We werken met drie stamgroepen 1-2, drie stamgroepen 3-4 (met 2 niveaugroepen 3 en 1 niveaugroep 4), drie stamgroepen 5-6 (met 2 niveaugroepen 5 en 2 niveaugroepen 6) en 2 stamniveaugroepen 7-8.
Aan het eind van het schooljaar 2019-2020 verwachten we dat ruim 280 kinderen onze school bezoeken.

De Peppel hecht veel waarde aan een positief pedagogisch klimaat. Zij heeft binnen een duidelijke structuur een veilige, plezierige en uitdagende leeromgeving gecreëerd. Een omgeving waarbinnen iedereen wordt gerespecteerd en geaccepteerd. 

“Het pedagogisch klimaat is een sterk punt van de school, er is sprake van structuur, rust en een goede sfeer (onderwijsinspectie in haar periodiek kwaliteitsonderzoek, april 2016)

Bent u geïnteresseerd in buitenschoolse opvang (BSO) op school? De Peppel biedt, in samenwerking met De Dabbertjes, de mogelijkheid voor zowel voorschoolse- als naschoolse opvang binnen het gebouw van de Peppel. 

Tevens is het mogelijk om uw zoon/dochter aan te melden voor de peutergroep op De Peppel. De peuterspeelzaal is geopend op dinsdag- en vrijdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur en sluit hierbij aan op de schooltijden van de groepen 1-2.

Voor meer informatie betreffende de BSO, TSO of de peuterspeelzaal kunt u contact opnemen Lorainne van Egmond, adjunct directeur van De Dabbertjes via telefoonnummer 024 677 77 93 of e-mailadres l.van.egmond@kion.nl

Wilt u meer weten van De Peppel? Ga naar onderwijs > uitgangspunten en doelstellingen, bekijk de jaargids en schoolgids en/of neem contact op met Bart van Run (directeur) of Pleuntje Gerritsen (intern begeleider) voor een kennismakingsbezoek.

Foto's

IMG-20200222-WA0007 IMG-20200222-WA0006

Schoolgids

Klik hier om onze schoolgids te bekijken

Virtuele schooltour

Benieuwd naar hoe onze school er vanbinnen uitziet? Bekijk onze school dan in 3D via onderstaande virtuele tour.

Contact

Augustuslaan 22
6642 AB Beuningen

Tel.: 024 6775755
Email: depeppel@oeverwal.nl
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl